2023-10-25

Ann-Sofie och Kjerstin nya i KollA

Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA har två nya ledamöter: Ann-Sofie Törnqvist, Östgötatrafiken och Kjerstin Hultsten, MTR.

Kommittén representerar en bred kunskap från hela kollektivtrafikbranschen, både beställare och utförare.

Ann-Sofie Törnqvist jobbar på Östgötatrafiken som chef för trafikavtal och kvalitetsutveckling. Hon har tidigare bland annat arbetat som Affärsområdeschef och VD inom åkerinäringen under många år.

Kjerstin Hultsten jobbar sedan fem år tillbaka som Contract Manager på MTR. Sedan tidigare uppdrag har hon även en mångårig erfarenhet från både utförar- och beställarsidan, bland annat i rollen som avtalsansvarig för stora buss- och spåravtal.

Läs mer om KollA