2021-04-19

KollA-möte med ny ledamot

KollA har genomfört årets andra möte den 13 april, fortsatt digitalt via Teams, och har glädjen att välkomna en ny ledamot. Håkan Nilsson representerar Tågföretagen och har lång erfarenhet från branschen, både från trafikföretag och SL. Med denna ändring har tågbranschen nu två ledamöter som övriga deltagande.

Det finns nu också ett förslag till PM om effekterna av pandemin i kollektivtrafiken. KollA arbetar vidare och inför redovisning till styrgruppen under maj månad. Samma gäller för projektet kring att förnya modellavtalen, och goda inspel kommer bland annat från Indexrådet. Övergripande struktur är beslutad efter återkoppling från referensgruppen och arbetet med enskilda texter pågår.

Justering av text i Vägledning för Tågtrafik kommer att beslutas vid nästa KollA-möte efter avstämning med branschen.

Även en uppdatering i Vägledning upphandlingsprocessen kommer att genomföras med ett förtydligande gällande avtalstid, då det förekommit diskussioner om nuvarande skrivning. Uppdatering av huvudregel att trafikkontrakt får uppgå till 10 år.

KollA:s nästa ordinarie möte är den 17 juni 2021.