2021-11-02

KollA-möte med PM om pandemins effekter

Den 21 oktober träffades KollA hos Svensk Kollektivtrafik för en återstart av arbetet som Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, och Johan Wadman, Svensk kollektivtrafik, bjöd in till. De berättade om bakgrund och syftet med Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, Styrgruppen och KollA.

Syftet med rekommendationer och våra rekommenderade dokument är till för att spara resurser i branschen. Ledamöterna fick möjlighet att berätta hur de ser på arbetet och hur vi kan utvecklas. Tankar om resurser, målsättning och tidplan för våra projekt var det flera som lyfte. 

Dagen efter, den 22 oktober, var det ett ordinarie KollA-möte. Då träffades vi hos Sveriges Bussföretag, även om de flesta valde att delta via Teams. En viktig punkt var PM – Effekter av pandemin som är klar för beslut i Partnersamverkans Styrgrupp. 

Arbetet med Modellavtalen fortsätter och planerat utskick till referensgrupp är mitten på november. KollA:s stadgar och har uppdaterats och skickas för beslut till Styrgruppens möte i november.

Två av KollA:s nuvarande ledarmöter slutar vid årsskiftet: Conny och Mattias. Ersättare för Conny blir Mona Dalmats, Mälardalstrafik, och Mattias ersättare blir Jens Tångefjord, Svensk Kollektivtrafik. Vi hälsar båda varmt välkomna till KollA.

Årets sista möte blir den 15 december då vi kommer att säga tack till Conny och Mattias!