2019-05-20

KollA-möte med stort engagemang

Den 17 maj var det dags för möte med KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Bland annat diskuterades hur förändringar av fordon och bränsle under avtalstid ska hanteras och hur möjliga omförhandlingsklausuler bör skrivas.

En ny beskrivning av avtalsprocessen är under framtagande av ordföranade Ewa Rosén och gruppen fick möjlighet att lämna synpunkter och önskade ändringar i dokumentet. Det var ett stort engagemang i gruppen och många bra synpunkter kom fram. Ewa kommer nu att ta hand om tillägg och ändringar och troligen kommer dokumentet ut på en remissrunda före sommaren för att färdigställas tidigt under hösten.

Conny Malmström har tillsammans med Henrik Birath och Henrik Sollenborn arbetat med en vägledning för hantering av kvalitetsutvärdering. Några mindre ändringar ska genomföras och sedan kommer vägledningen att hanteras vid Partnersamverkans nästa styrgruppsmöte.

Läs mer om KollA