2019-05-08

KollA på Kollektivtrafikdagen

Förbättrad marknadsdialog, ökad förståelse för affärsmodeller och värdet av att använda de branschgemensamma underlagen och rekommendationerna. Det är några punkter som KollA:s ordförande Ewa Rosén kommer att ta upp på Kollektivtrafikdagen i Stockholm den 15 maj.

Ewa Rosén

Ewa Rosén kommer att tala under programpunkten "Marknadsanalys och ökad insikt i praktiken" Även vikten av upphandlingsfunktionens plats i organisationen kommer att belysas.
- Branschen behöver bli bättre på att ta tillvara varandras kunskap. På det sättet skapas bättre förutsättningar för mer och bättre kollektivtrafik, säger Ewa Rosén.