2015-08-31

Kollektivtrafiken gott exempel för näringslivet

På Svenskt Näringslivs heldagsseminarium om funktionsupphandling den 21 oktober presenteras upphandlingen av kollektivtrafik i Västernorrland som ett av landets goda exempel.

Upphandlingen följde de modellavtal och rekommendationer som arbetats fram inom ramen för Avtalsprocessen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och beskrivs av alla inblandade parter som en succé. Ta del av detta och flera andra goda exempel när Svenskt Näringsliv samlar ansvariga ministrar, forskare, entreprenörer och upphandlare till en heldag om funktionsupphandling. Seminariet är kostnadsfritt men en avgift debiteras för no-show.

Mer information och anmälan