Malmö använder Indexrådets rekommendationer

Malmö stad har i en skolskjutsupphandling fullt ut använt sig av Indexrådets allmänna rekommendationer.

- Det är mycket glädjande att en av landets större kommuner tar till sig rekommendationer som är framtagna av det branschgemensamma indexrådet, som är en del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, säger Lars Annerberg på Sveriges Bussföretag.