2023-03-21

Mikael Olsson tar över KollA

Mikael Olsson blir nästa ordförande för KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Han tar över efter Ewa Rosén den 23 maj.

Mikael efterträder Ewa Rosén som går i pension och kommer under våren att gå parallellt med henne för att sätta sig in i uppdraget.

- Jag tror starkt på samverkan för att utveckla kollektivtrafiken på ett hållbart sätt och då är det viktigt att vi tillsammans tar ett stort ansvar och är med och utvecklar avtalsprocessen. Därför är KollA viktigt, det är där vi skapar förutsättningarna för större affärsmässighet i branschen från båda sidor, kommenterar han.

Mikael Olsson har varit inom kollektivtrafiken i över 40 år, började som bussförare för att sedan går över till olika ledarroller hos GDG/Swebus (idag Nobina). Efter dryga 18 år gick han över till Västtrafik där han bland annat varit trafikchef och även suttit ledningsgruppen i närmare 20 år. Genom åren har han varit involverad i upphandlingar av samtliga trafikslag och har även arbetat med att utveckla partnerskapet mellan Västtrafik och trafikföretagen. Idag arbetar Mikael även på IUS innovation AB som intern och extern strategisk konsultrådgivare och operativt stöd för kollektivtrafikprojekt. 

Kontakt: Mikael Olsson, tel 0722-40 58 28 
Läs mer om KollA