2019-01-15

Möte med Bus Nordic

Det har nu gått ett halvår efter lanseringen av Bus Nordic, den gemensamma uppsättningen funktionskrav för bussar med rekommenderad standard för bussar inom Norden och den 14 januari var det dags för det första mötet med Bus Nordic Partner Corporation Group.

På plats fanns representanter från alla Bus Nordics medlemmar, nationella branschorganisationer för kollektivtrafik och huvudstadsregionerna i de nordiska länderna. På mötet gick de igenom upphandlingar i Sverige och i grannländerna där de använt sig av Bus Nordic i anbudsunderlagen, och diskuterade erfarenheter av att använda det gemensamma dokumentet i konkreta upphandlingar. Dessutom lade de upp planer kring hur arbetet ska bedrivas framöver. 


På bilden
Övre raden: Ingvar Jóhannesson, Straeto, Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag, Sjur Brenden, Ruter, Bård Henrik Sörensen, Ruter, Martin Atterhall, Sveriges Bussföretag (Nobina), Petri Saari, HSL, Arne Fredheim, Kollektivtrafikkforeningen (Hedmark Trafikk)
Nedre raden: Maria Övergård, Region Stockholm, Jofri Lunde, NHO Transport, Elisabeth Andreasson, Group Coordinator, Bus Nordic, Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik och Stig Norrman, Troms Fylke.