Ny avtalsprocess för Anropsstyrd trafik

Nu finns även en avtalsprocess för anropsstyrd trafik framtagen som beskriver upphandlingen av den anropsstyrda trafiken i delmoment och visar ett normalförfarande.

Läs mer om Avtalsprocessen och tillhörande mallavtal och kravbilagor