2017-10-05

Ny ledamot och verksamhetsplaner på KollA-möte

KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommittés ordinarie möte genomfördes den 22 september och då för första gången med ny ordförande, Ewa Rosén. Även en ny deltagare presenterade, Conny Malmström från Östgötatrafiken. Han ersätter Johan Wadman från UL.

Ewa presenterade de uppdrag som ska arbetas fram under hösten och våren 2018, bl a en Verksamhetsplan för 2018-2020 och översyn och nytt förslag på Samarbetsavtal. Övriga punkter som behandlades var renoverade bussar, genomförda upphandlingar, regional träff och arbetet med Miljökravbilagan. Beslut togs att flytta fram Årskonferens till den 17 januari 2018.

Kommande möten är planerade till den 14 november, 9 januari och 5 april 2018.

Läs mer om KollA (Kollektivtrafikens Avtalskommitté)