2018-09-27

Ny miljökravsbilaga för personbil

Nu finns en ny avtalsbilaga publicerad, med miljökrav vid upphandling för personbil. Dessutom finns det en tillhörande beställarmanual.

Under våren uppdaterades det branschgemensamma Miljöprogrammet, som är en miljöpolicy med målet att minska de olika verksamheternas miljöpåverkan. Det är också en fortsättning på det miljöarbete som branschen framgångsrikt har drivit i många år.

Avtalsbilagorna som är kopplade till Miljöprogrammet uppdateras löpande, bussbilagan är redan klar och nu är alltså även avtalsbilagan för personbil klar att användas, med en tillhörande beställarmanual som förklarar tydligare.

Ta del av bilagan och beställarmanualen här