2020-01-17

Ny rekommendation gällande elbussar

Indexrådet har tagit fram en rekommendation för indexreglering gällande elbussar. Rekommendationen bygger på de förutsättningar vi känner till idag gällande bland annat inköpspriser, fordon, driftskostnader och avskrivningstider.

Det branschgemensamma Indexrådet har identifierat ett behov att ta fram en separat rekommendation just för elbussar. Anledningarna till detta är att fördelningen av kostnadsmassan skiljer sig åt från ett traditionellt bussavtal bland annat genom att fordonen har en högre inköpskostnad samt i vissa fall investeringar i infrastruktur. Även drivmedelskostnaden skiljer sig märkbart åt jämfört med konventionella fordon.

Ta del av rekommendationen

Läs mer om Indexrådet