2017-12-20

Ny vägledning för ökad säkerhet och trygghet

Partnersamverkan har tagit fram en ny vägledning om vikten av trafikhändelserapportering (THR).

För att kunna förbättra tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken måste det finnas kunskap om vilka händelser som inträffar. Det kan till exempel handla om olyckor eller att förare och passagerare blir utsatta för hot och våld.

För att få denna kunskap är det avgörande att förare och annan ombordpersonal rapporterar de trafikhändelser som inträffar till sitt trafikföretag och att trafikföretaget rapporterar vidare till den som upphandlat trafiken. Den här vägledningen belyser betydelsen av att trafikhändelser rapporteras.

Ta del av Vägledningen här.