2023-01-30

Nytt dokument om specialfordon

Svensk Kollektivtrafik har tagit fram Specialfordon 2022, ett dokument som definierar branschens funktions- och utrustningskrav för så kallade specialfordon. Dokumentet är tänkt att användas vid upphandling och kravställning vid påbyggnad av fordonen.

Specialfordon används framför allt inom Serviceresor, dvs färdtjänst, sjukresor, vissa former av omsorgsresor, flextrafik och särskilt anordnad skolskjuts och är ofta kopplade till någon form av tillstånd som krävs för att kunna resa med trafiken.

- Det här är en ny efterlängtad version med uppdateringar utifrån erfarenheter, nya standarder och branschaktörers inspel, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

Mattias är också ansvarig för branschnätverket MERIT som tillsammans tagit fram dokumentet via arbetsgruppen Fordon. I gruppen finns beställare representerade från regioner och kommuner i hela landet.

Dokumentet ersätter det tidigare Specialfordon 2014 och funktionskraven bygger på många års samlad erfarenhet av trafiken och krav i färdtjänstlagen.

Kontakt: Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

Här finns Specialfordon 2022