2024-02-20

Nytt ordförandeskap i Partnersamverkan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar över ordföranderollen för Partnersamverkan med Peter Haglund som ny ordförande.

Ordförandeskapet för branschgemensamma Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik roterar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKR och det är åter SKRs tur att hålla i ordförandeklubban de närmaste två åren. Styrgruppen fungerar som en plattform för diskussion och kunskapsutbyte mellan alla aktörer som ingår, med möjligt att lyfta gemensamma branschfrågor.

- Det finns en styrka i den gemensamma mötesplats som Partnersamverkan kan ge, eftersom de aktörer som ingår bidrar med olika perspektiv inom kollektivtrafiken. SKR representerar beställarsidan men när vi alla möts kan vi med våra gemensamma erfarenheter skapa nytta för hela kollektivtrafikbranschen, säger Peter Haglund, chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKR och ordförande för Partnersamverkan.

Under året kommer Partnersamverkan att ha fortsatt fokus på upphandlingsfrågor och att säkerställa en fortsatt utveckling av de avtalsprocessen som bygger på utvecklade samarbetsformer och ökad affärsmässighet. Arbetet sker framför allt via Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA vars ordförande Mikael Olsson rapporterar direkt till styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

De nationella branschorganisationerna som står bakom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Järnvägsföretagen, Svenska Taxiförbundet samt Jernhusen.