2020-11-04

Populära webbinarium om KollAs vägledningar

Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, kommer under november genomföra en serie webbseminarier för att presentera de tre nya vägledningar som publicerades i juni i år.

De tre vägledningarna utgörs av en för upphandling av kollektivtrafik, en för kvalitetsutvärdering och en för utveckling av avtal för tågtrafik. Vägledningarna har tagits fram av Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA), efter ett omfattande arbete inom KollA och tre branschöverskridande projektgrupper.

Webbseminarierna kommer att genomföras den 11, 17, 19, 20 och 26 november. 39 personer är redan anmälda och de representerar 16 regionala kollektivtrafikmyndigheter. Seminarierna leds av KollAs ordförande Ewa Rosén.

Läs mer

För mer info, kontakta Ewa Rosén.


Vill du ta del av vägledningarna i sin helhet finns de  publicerade här