2019-03-20

Pubavtal och kvalitetsutvärdering på KollA-möte

Det var många punkter på agendan på KollAs senaste möte den 18 mars, bland annat framtagande av omförhandlingsklausuler till Modellavtalen, hur man hanterar arbetsrättsliga krav och Personuppgiftsbiträdesavtal (Pubavtal).

Conny Malmström redovisade det påbörjade arbetet med rekommendationer för kvalitetsutvärdering. Det kommer även att innehålla processen för arbetet med utvärdering inför en upphandling.
Ordförande Ewa Rosén redogjorde för Årskonferensen, där programmet blev väldigt uppskattat av deltagarna. Indexrådet informerade att de har en mindre arbetsgrupp som arbetar med möjligheterna att vikta om indexkorgen vid ändring av drivmedel i pågående avtal.

Nästa ordinarie KollA möte är bokat den 17 maj 2019.