2020-10-13

Rapport: Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken

Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om "Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken", som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Utvecklingen av förarlösa fordon kan samtidigt komma att befästa den traditionella kollektivtrafikens viktiga roll vad gäller transport av stora resenärsflöden i starka stråk.

Det minskade kollektivtrafikresandet till följd av förarlösa fordon kan leda till ökad trängsel och minskad framkomlighet på vägar och gator, liksom ökade klimatutsläpp. Vilka effekterna slutligen blir beror till stor del på om människor kan tänka sig att resa tillsammans med personer som de inte känner i taxibilar utan förare. 

Kollektivtrafikens framtida roll beror även på hur förväntade kostnadsminskningar inom kollektivtrafiken används. Även om de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen väljer att öka utbudet av kollektivtrafik eller sänka biljettpriserna förväntas kollektivtrafikandelen att minska, men valet av strategi avgör hur stor minskningen kommer att bli.

Även om helt förarlösa fordon sannolikt ligger långt fram i tiden är det hög tid att redan nu diskutera de utmaningar och möjligheter som självkörande fordon för med sig för kollektivtrafiken. Rapporten, som innehåller WSP:s analys och slutsatser, är tänkt att fungera som ett underlag för fortsatta diskussioner om kollektivtrafikens roll och samhällsnytta i framtiden.

Ta del av rapporten

För mer information:
Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik