2016-05-11

Rätten att sätta pris för resenär - ny bilaga med exempel

Kan man överlämna ansvaret att sätta priset ut mot kund till ett trafikföretag (i t.ex. ett koncessionsavtal) om det är landstinget som är RKM och ansvarig för kollektivtrafiken i länet?

Landstinget lyder ju under kommunallagen som säger att fullmäktige tar beslut om taxor.
KollA har nu tagit fram två belysande exempel som beskrivs i en bilaga och avser även att komplettera sin skrivning med verkliga exempel efterhand som sådana tillkommer.
Ta del av bilagan här.