2015-06-30

Ny rapport: Regionerna vill fördubbla kollektivtrafiken

Allt fler regionala kollektivtrafikmyndigheter väljer att lägga in fördubblingsmålet i sina trafikförsörjningsprogram i form av resor eller marknadsandelar. 7 av 21 regioner har redan idag ett fördubblingsmål, och fördubblingen nämns hos hela 13 av 21. Det visar en rapport som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik presenterade den 30 juni i Almedalen.

– Kollektivtrafik ligger i tiden och med stor sannolikhet kommer det att bli ett ökat fokus på fördubblingsmålen i nästa generations trafikförsörjningsprogram. Det visar inte minst Trafikutskottets förslag att staten ska bidra till att skapa rätt förutsättningar för att fördubblingsmålet ska kunna nås. Ett annat tecken är det stora engagemang som har satts igång i samband Sverigeförhandlingen. Det är ett stort steg framåt sedan 2008 då vårt fördubblingsarbete startade, säger Stefan Sedin, ordförande för Partnersamverkan.

Partnersamverkans rapport visar att 13 av 21 regioner nämner fördubblingsmål i programmet, även om bara 7 av 13 formellt har antagit något fördubblingsmål, antingen i form av resor eller i marknadsandel.
Av de län som under 2014 reviderade sina trafikförsörjningsprogram har Gävleborg ett tydligt övergripande mål om fördubblad marknadsandel till år 2030. Dalarna anger inget fördubblingsmål, men ser fortfarande en potential till ökat resande. Skåne har satt ett fördubblingsmål för resande fram till år 2020 och marknadsandel till år 2030.

Under kommande höst och under 2016 kommer ytterligare sexton myndigheter att ha fastställt nya mål och strategier. Stockholm fastställer sitt trafikförsörjningsprogram i februari 2017.

I rapporten, som tagits fram av Sweco, framgår även att kollektivtrafikens marknadsandel har nått
27 procent 2014 på riksnivå men att de regionala skillnaderna fortfarande är mycket stora. Under perioden 2007-2014 har Halland, Kronoberg, Värmland, Skåne och Västra Götaland ökat antalet kollektivtrafikresor mest.

– Det finns alltid en risk för att fördubblingen leder till ökade kostnader. Därför är det viktigt att såväl politiker som tjänstemän har god kunskap om hur avtalsarbetet bör bedrivas, bland annat genom att dra nytta av våra branschgemensamma rekommendationer och modellavtal. Då kan vi både öka resandet och hålla nere kostnaderna, säger Stefan Sedin.

För mer information:
Stefan Sedin, ordförande för Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik, 072-718 08 65
Anita Stenhardt, kommunikationsansvarig, 070-588 08 69

Ta del av rapporten här.