2021-07-02

Rekommendation gällande effekter på AKI/LCI med anledning nya arbetsgivaravgifter för unga

Från årsskiftet 2021 infördes nya arbetsgivaravgifter för unga, arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år (ungdomar födda 1998-2002). Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Påverkar för Bussbranschen
Då man i bussbranschen inte har möjlighet att anställa busschaufförer förrän de är fyllda 24 år så kommer man inte att kunna ta del av denna sänkning av kostnaden, men eftersom man har intäkter som baseras på serier av AKI som innefattar samtliga branscher så kommer AKI att sjunka. Det skulle innebära sänkta intäkter som inte motsvaras av sänkta kostnader.

Rekommendation
För att bringa balans i avtalen så bör man använda sig av en serie av AKI/LCI som är rensad för denna sänkta arbetsgivaravgift till ungdomar. Indikativt så handlar det om ca 0,63% lägre årlig utveckling.

Länk till de alternativa tabellerna finns här.