2015-12-01

Reviderad Avtalsprocess på årets konferens

Ett fyrtiotal deltagare samlades den 26 november i Stockholm för att gå igenom föreslagna förändringar i modellavtalen i branschens rekommenderade Avtalsprocess. Förändringarna är föreslagna av en partssammansatt arbetsgrupp inom Partnersamverkan.

Håkan Bergqvist, oberoende ordförande i Partnersamverkans Avtalskommitté, inledde konferensen med att berätta om kommitténs och arbetsgruppens arbete. Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag berättade därefter om avtalens uppbyggnad och innehåll. Sedan fick deltagarna lyssna på två goda exempel ur verkligheten. Ann Strandberg, Västtrafik och Sölvi Blöndal, Keolis, berättade om de första åren med det nya avtalet i Västra Sverige mellan parterna.

- På avtalskonferensen för två år sedan berättade vi om vad vi ville uppnå och hur vi förberedde oss. Nu har vi arbetet några år och är vi på väg att nå fram. Men för att nå goda resultat i ett partnerskap i ett upphandlat avtal är formerna för samarbete mellan parterna oerhört viktigt, sa Ann Strandberg.

- De personliga relationerna mellan alla som arbetar har stor betydelse. Samtidigt arbetar vi målmedvetet för att kunskapen och processtänket ska finnas i organisationen så att inte det goda arbetet stannar av när individer byter arbetsuppgifter, sa Sölvi Blöndal.

Även Skånetrafikens Ewa Rosén bjöd på ett gott exempel under dagen. Hon berättade om det arbete som Skånetrafiken gjorde under 2014 för att utveckla ett antal av de trafikkontrakt som skulle handlas upp. Bland annat genomförde man en besöksturné hos befintliga och potentiella anbudsgivare. Skånetrafiken tog också fram en första version av en särskild kravbilaga för IT i fordonen.

De föreslagna avtalen ska nu sändas på remiss till alla organisationer som ingår. Beslut och publicering sker sedan våren 2016 här på Partnersamverkans webb. De tidigare versioner kommer att finnas kvar för uppföljning av de avtal som tecknats med nuvarande och tidigare versioner av Avtalsprocessen som mall.

Avtalsprocessen är en av de viktigaste uppgifterna för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Kärnan i avtalsprocessen är den rekommenderade arbetsprocessen med en inneboende drivkraft att få fler kunder på ett resurseffektivt sätt. Processen leder på ett transparent och förtroendeskapande sätt fram till den mest lämpliga avtalstypen i förhållande till de mål man vill uppnå. Avtalsprocessen utgår från beprövad praxis och består av processbeskrivningen av mallavtal och kravbilagor som handfast visar hur man som beställare ställer funktionella krav istället för detaljerade önskemål som i sig ökar kostnaderna i kollektivtrafiken.

Här finns dokumentationen från konferensen.

På bild: Överst Ann Strandberg, Västtrafik, Sölvi Blöndal, Keolis och Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag. Nederst Håkan Bergqvist samt Ewa Rosén, Skånetrafiken.