2019-02-01

Stort intresse för avtalskonferens om upphandlad kollektivtrafik

Över 40 deltagare samlades i Stockholm för att ta del av aktuell lagstiftning och branschens gemensamma arbete inom den upphandlade kollektivtrafiken. Konferensen arrangerades av Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, inom Partnersamverkan. På plats fanns medarbetare från landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag, myndigheter och konsulter.

Dagen inleddes av Helena Leufstadius, VD Svensk Kollektivtrafik och ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i vilket KollA ingår. Sedan tog Ewa Rosén, ordförande i KollA över som dagens konferensvärd.

På programmet stod Emma Forsberg från Nobina som gav goda exempel på hur sektorn kan använda upphandlingar rätt för att utveckla morgondagens kollektivtrafik. Dan Olofsson från SJ redogjorde därefter för offentliga upphandlingar inom tågsektorn i både Sverige och Norden. Daniel Ekvall presenterade SKLs syn på överprövningsavgifter och ändringar i pågående avtal.  Även det branschgemensamma Indexrådets arbete presenterades, av Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag. På de drygt 10 år som Indexrådet verkat har rekommendationerna lyckats nå fram till nära 100 % följsamhet i kollektivtrafikens avtal.

Lars Annerberg presenterade Indexrådet

Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik,
Ewa Rosén, KollA och Anna Grönlund, Sveriges bussföretag.

 

Läs mer om KollA

Läs mer om Indexrådet