2019-05-10

Träff med Bus Nordic i Oslo

Den 6 maj möttes den nordiska projektgruppen inom arbetet för Bus Nordic, rekommendationer för bussar i upphandlad trafik i Norden.

Mötet var det andra i ordningen och det här mötet ägde det rum i Oslo. Gruppen fastställde planeringsarbetet för fortsatta uppdateringar av kravbilagan. Dessutom beslutade de hur beslutsprocessen ska ske i respektive land men även i den samnordiska gruppen.

Sedan Bus Nordic presenterades vid halvårsskiftet 2018 har kravbilagan använts i de flesta svenska busstrafikupphandlingarna, och omdömena från ansvariga på RKM har varit positiva.

Bild från vänster: Martin Atterhall Nobina, Bård Sörensen Ruter, Stig Normann Troms Fylke, Mattias Adell Svensk Kollektivtrafik, Elisabeth Andreasson projektledare, Lars Annerberg Sveriges Bussföretag, Jofri Lunde NHO Transport, Maria Övergaard Trafikförvaltningen Region Stockholm, Ingvar Johannesson Straeto Island och Petri Saari HSL.