Välbesökta regionala upphandlingsträffar

Fyra regionala träffar har genomförts under hösten i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Vid träffarna har avtalsbilagorna: Buss 2014, Miljökravsbilagan, Trygghets- Säkerhetsbilagan och Indexrådets rekommendationer presenterats och varit föremål för grupparbeten.

Cirka 110 personer var anmälda till träffarna och extra glädjande var att en hel del kommuner var närvarande. Flera positiva omdömen har lämnats av deltagarna spontant efter träffarna. Formen regionala träffar upplevs som ett mycket bra sätt att nå ut med information och få synpunkter på framtaget material.

Ta del av presentationerna från träffarna.