2021-06-23

Vårens sista KollA-möte om pandemins effekter

Vårens sista möte genomfördes den 17 juni, fortsatt digitalt via Teams. KollA arbetar vidare med PM om effekter av pandemin, som ska redovisas för delar av Partnersamverkan före midsommar.

Även projektet ”Förnya Modellavtalen” fortsätter med den förändringen att fokus läggs först på produktionskontrakt och avslutas med incitamentkontrakt. Hela arbetet ska vara klart senast den 31 oktober 2021.

Beslut togs också att Vägledning för Tågtrafik kommer att uppdateras med ett förtydligande av indexering för elkostnader i pågående kontrakt.

Höstens möten kommer att genomföras den 3 september, 22 oktober och 8 december.