Affärsnätverket

Affärsnätverket vänder sig till alla som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar.

Affärsnätverket vänder sig till alla som arbetar inom någon del av processen för trafikavtalsupphandling. Nätverkets föregångare Upnät fokuserade på själva upphandlingen men efter många önskemål om ett nätverk för roller som hade med andra delar i samma process att göra är nätverket breddat till att omfatta hela processen kring trafikavtalsupphandling. Det har gjort att nätverket nu riktar sig till roller som upphandlare, affärsutvecklare och olika typer av avtalscontrollers och har skapat ett dynamiskt och levande nätverk som ofta får ett stort deltagande.

Affärsnätverket hanterar frågeställningar som följer hela trafikavtalscykeln; framtagande av upphandlingsunderlag, upphandlingsprocessen, tilldelning av trafikavtal, avtalsuppföljning under avtalsperioden och slutligen avtalsavveckling.  

Välkommen att höra av dig till Jens Tångefjord för att få veta mer.

Jens Tångefjord

Affärsutvecklare, projektledare upphandling, försäljning, bussdepå, biljettkontroll, kombinerat resande, MaaS.

Mobil: 072-994 22 32

jens.tangefjord@svenskkollektivtrafik.se Maila mig