Kommunikationsnätverket

Svensk Kollektivtrafik driver Kommunikationsnätverket som vänder sig till alla som arbetar med kommunikation och marknadsfrågor hos våra medlemmar.

Nätverket träffas cirka en gång per år och tar upp allt från aktuella marknadsföringskampanjer till digitala strategier. Vid träffarna utbyts erfarenheter kring olika teman som exempelvis kampanjer för fler och nöjdare kunder, störnings- och hållplatsinformation, lansering av nya produkter och proaktivt PR-arbete.

Agneta Weissglas

Kommunikationsansvarig

Mobil: 070-790 22 37

agneta.weissglas@svenskkollektivtrafik.se Maila mig

Anita Stenhardt

Projektledare förarcertifiering, marknad, event, styrelse

Direkt: 08-452 71 33

Mobil: 070-588 08 69

anita.stenhardt@svenskkollektivtrafik.se Maila mig