Trafikutvecklingsnätverket

Ett nätverk med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för de som arbetar med trafikutveckling och trafikplanering hos våra medlemmar.

Vi ordnar regelbundet nätverksträffar kring dessa frågor. Om du är intresserad av att vara med i nätverket, ta kontakt med oss.

 

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig