Svensk Kollektivtrafik i Almedalen

Svensk Kollektivtrafik deltar och anordnar seminarier och aktiviteter varje år under Almedalsveckan i Visby. Aktuella ämnen diskuteras både i egen regi och i samarbete med andra i branschen.

3 juli 2018, 13.00-14.00
Hur kan kollektivtrafiken bidra till att minska klimatutsläppen från trafiken?

Klimatutsläppen från transporterna ska minska med 70 procent till år 2030 och kollektivtrafiken är ett mycket viktigt medel att minska utsläppen av växthusgaser. Välkomna till Partnersamverkans seminarium i Almedalen där WSP kommer att presentera en ny rapport om hur kollektivtrafiken kan bidra till klimatmålet för transportsektorn.

Riksdagen har beslutat att transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. I rapporten presenteras hur kollektivtrafiken kan minska klimatutsläppen på två sätt, dels genom att öka marknadsandelen och dels genom att minska utsläppen från kollektivtrafiken.

Välkomna!

Medverkande
Karin Brundell Freij, expert, WSP
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Läs mer här.

Tid och plats:
Tisdagen den 3 juli kl 13:00-14:00
Oscarssalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21, Visby.

Vi bjuder på kaffe!

 

Svensk Kollektivtrafik medverkar även vid andra seminarier under Almedalsveckan, bland annat de här:

Trängsel på spåret – hur får vi infrastrukturen att räcka till allt vi vill?
Måndag 2 juli 12:30 - 13:30
SJ anordnar seminarium med bl a Crister Fritzon, SJ, Lena Erixon, Trafikverket, Karin Svensson-Smith, Trafikutskottet och Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik.

Trygghet i kollektivtrafiken
Torsdag 5 juli 11:00 - 11:45
Hur kan kollektivtrafiken bli navet i kampen mot brott och otrygghet?
Seminarium Tryggare Sverige med bl a Kristoffer Tamsons, Trafiklandstingsråd SLL, Jonas Lindberg, stiftelsen Tryggare Sverige och Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik.