Vi ses i Almedalen 2024

Svensk Kollektivtrafik kommer att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan 2024. Vi kommer båda att arrangera egna seminarier och medverka i samarbete med andra organisationer kring aktuella frågor om kollektivtrafiken i Sverige.

Onsdag 26 juni

Hur klarar ett elektrifierat transportsystem en krissituation?
Elektrifieringen av transportsystemet går snabbt. Men hur ska transportsystemet klara större kriser i fredstid eller under höjd beredskap? Vi belyser problematiken, lösningar och frågor som behöver lyftas.
09:00-09:50, E-huset, universitetet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E 35"

Hur får vi fler att resa kollektivt?
Aktörerna inom kollektivtrafiken har antagit ett mål om att 2030 ska 4 av 10 resor vara kollektiva. Vi har bjudit in företrädare för alla riksdagspartiernas ungdomsförbund att tillsammans med företrädare för den svenska kollektivtrafiken diskutera hur politiken med ändrade villkor kan bidra till att få fler att resa kollektivt.
10:00-10:45, E-huset, universitetet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E 35"

Så här gör vi bättre serviceresor i Sverige
Ett omodernt och krångligt regelverk försvårar för personer som är beroende av serviceresor. Det gäller färdtjänst, skolskjuts och sjukresor där det behövs mer samordning, effektivitet och prioritering för att vardagen ska fungera även för de personer som har en funktionsnedsättning.
10:55-11:40, E-huset, universitetet, Huvudentré Cramérgatan 3, "E 35"

 

Kontaktperson för vår Almedalsvecka: Anita Stenhardt.