Persontrafik ställs in och flyttar till 2022

Persontrafik, Nordens största kollektivtrafikevent, ställs in. Istället kommer Persontrafik nästa gång att genomföras i oktober 2022.

Även om regeringen skulle upphäva förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i god tid innan dagen för genomförandet av Persontrafik, blir tiden då för knapp för att kunna planera hela arrangemanget. Samtliga berörda parter är betjänta av att besked om det eventuella genomförandet av Persontrafik inte dröjer längre än nödvändigt. Beslutet är fattat efter samråd med samtliga parter. 

Läs mer på Persontrafiks webb.