MERIT

Namnet MERIT står för ”Mötesplats för Erfarenhetsutbyte inom Integrerad Trafik” där tillgänglighetsfrågor står i centrum.

MERIT är en mötesplats för erfarenhetsutbyte om integrerad trafik för våra medlemmar som arbetar med tillgänglighet och integration mellan linjetrafik, färdtjänst och sjukresor.