Chefsnätverket

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ett nätverk för Förvaltningschefer/VD/RKM-ansvariga.

Nätverket har erfarenhetsutbyten och möten med lägesrapporter där aktuella frågor diskuteras och stäms av. 

Johan Wadman

VD

Mobil: 070 - 762 33 23

johan.wadman@svenskkollektivtrafik.se Maila mig