Chefsnätverket

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ett nätverk för chefer hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen.

Nätverket har erfarenhetsutbyten och möten med lägesrapporter där aktuella frågor diskuteras och stäms av.