Försäljningsnätverket

Försäljningsnätverket riktar sig till alla som arbetar med försäljningsstrategier och erbjudanden till företag och organisationer hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.

Nätverket diskuterar, sprider kunskap och utvecklar bl a metoder om hur det går att öka tjänste- och arbetsresandet med kollektivtrafik – en marknad med mycket stor potential.

 

Jens Tångefjord

Affärsutvecklare, projektledare upphandling, försäljning, bussdepå, biljettkontroll, kombinerat resande, MaaS.

Mobil: 072-994 22 32

jens.tangefjord@svenskkollektivtrafik.se Maila mig