Bussdepånätverket

Kollektivtrafiken med buss är inne i ett teknikskifte och elektrifieringen ställer helt nya krav på bussdepåerna. Bussdepånätverket fokuserar på projekt som nybyggnad, ombyggnad och övergång till elbussar.

Frågor som diskuteras är bland annat: 

  • Teknik – t.ex. vilken utrustning behövs för el, gas eller diesel
  • Planering av faciliteter – logistik
  • Anpassning av befintliga depåer till andra drivlinor
  • Strategi – eget ägande eller inte
  • Geografisk lokalisering

 

Vi ordnar regelbundet nätverksträffar kring dessa frågor. Om du är intresserad av att vara med, ta kontakt med oss.

Jens Tångefjord

Affärsutvecklare, projektledare upphandling, försäljning, bussdepå, biljettkontroll, kombinerat resande, MaaS.

Mobil: 072-994 22 32

jens.tangefjord@svenskkollektivtrafik.se Maila mig