Bussdepånätverket

Kollektivtrafiken med buss är inne i ett teknikskifte och elektrifieringen ställer helt nya krav på bussdepåerna. Bussdepånätverket fokuserar på projekt som nybyggnad, ombyggnad och övergång till elbussar.

Frågor som diskuteras är bland annat: 

  • Teknik – t.ex. vilken utrustning behövs för el, gas eller diesel
  • Planering av faciliteter – logistik
  • Anpassning av befintliga depåer till andra drivlinor
  • Strategi – eget ägande eller inte
  • Geografisk lokalisering

 

Vi ordnar regelbundet nätverksträffar kring dessa frågor. Om du är intresserad av att vara med, ta kontakt med oss.

Mattias Adell

Projektledare affärsutveckling och miljö

Mobil: 072-520 73 21

mattias.adell@svenskkollektivtrafik.se Maila mig