Järnvägsnätverket

Svensk Kollektivtrafik har ett nätverk för alla som arbetar med järnvägsfrågor hos våra medlemmar, för erfarenhetsutbyte och avstämning av aktuella frågor.

Exempel på frågor som tas upp i nätverket är upphandling av tåg och verkstäder, översynen av järnvägens organisation, samarbete nationellt och regionalt, affärsmodeller för avtal med operatörerna och intäkts- och prissystem.

  

 

Tomas Ahlberg

Projektledare Järnväg

Mobil: 072-997 20 88

tomas.ahlberg@svenskkollektivtrafik.se Maila mig