Järnvägsnätverket

Svensk Kollektivtrafik har ett nätverk för alla som arbetar med järnvägsfrågor hos våra medlemmar, för erfarenhetsutbyte och avstämning av aktuella frågor.

Exempel på frågor som tas upp i nätverket är upphandling av tåg och verkstäder, översynen av järnvägens organisation, samarbete nationellt och regionalt, affärsmodeller för avtal med operatörerna och intäkts- och prissystem.

  

 

Mattias Andersson

Projektledare/utredare

Direkt: 08-452 71 39

Mobil: 076-526 90 75

mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se Maila mig