Rekommendationer RME-Index

Rekommendationer för RME-Index är framarbetade av Indexrådet, där representanter från Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet medverkar.