HVO-Index

Rekommendationer för HVO-Index är framarbetade av Indexrådet, där representanter från Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet medverkar.

För mer information, kontakta representant från Indexrådet.