Indexrådets rekommendationer

Parterna i Indexrådet enas löpande om innehållet i olika indexrekommendationer, för linjetrafik med buss, tåg, skolskjuts med buss samt serviceresor (t ex sjukresor, färdtjänst, anropsstyrd trafik och skolskjuts med taxi). Alla rekommendationer publiceras här.

Webbinarium Serviceresor

Presentation från webbinariet  (2024-03-05)