EL-Index för busstrafik

Rekommendationer för EL-Index är framarbetade av Indexrådet, där representanter från Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag medverkar.