Nyheter från Bus Nordic

Här hittar du nyheter och mötesreferat från Bus Nordics möten.

2020-03-13 Det goda samarbetet i Bus Nordic fortlöper enligt plan!
Under hösten 2019 publicerades en uppdaterad version 1.1 innehållande enbart redaktionella förändringar med syfte att korrigera eller förtydliga dom befintliga kraven i version 1.0. Dokumentet har implementerats och används i alla medlemsländerna; Finland, Sverige, Norge och Island.

Första arbetsmötet 2020 hölls i Oslo. Fokus med arbetet i Bus Nordic under 2020 är att sprida kunskap och visa på nyttan med de gemensamma rekommendationerna. Varje land ansvarar för sitt eget användande och uppföljning av dokumentet. Tre gånger per år träffas arbetsgruppen och utbyter erfarenheter.

Gruppen är mån om att det framtagna dokumentet är användbart som kravbilaga i bussupphandlingar, och att kommande uppdateringar av dokumentet skall ske i linje med branschens behov.
För att få en bra överblick på följsamheten av Bus Nordic och identifiera de relevanta förbättringsområdena, önskar vi er hjälp! Vi vill ha in alla användares synpunkter och förbättringsförslag från alla medlemsländerna. Era synpunkter kommer vara till stor nytta för Bus Nordics fortsatta utvecklingsarbete.

Tidsplan för fortsatta arbetet:
2020 Insamling av synpunkter från användare av Bus Nordic
Deadline sista december
2021 Analys och bearbetning av de insamlade synpunkterna
2022 Förankring av version 2.0 och publicering när den är godkänd

Nästa arbetsmöte för Bus Nordic-gruppen planeras till den 19:e maj. Agendan för mötet är fortsatt fokus på erfarenhetsutbyte mellan länderna. Bland annat ska Stockholm och Island presentera erfarenheter från de senaste upphandlingarna.

bus nordic mars 2020

 

 

 

 

 

 

 

På bilden från vänster: Bård Henrik Sørensen Ruter, Ingvar Johannesson Straeto, Lars Annerberg Sveriges Bussföretag, Maria Övergaard SLL TF, Elisabeth Andreasson EMA konsulting, Jofri Lunde NHO Transport, Mattias Adell Svensk Kollektivtrafik, Stig Normann Kollektivtrafikkföreningen, Petri Saari HSL.