2016-12-05

Analys av räntekomponenten för busstrafik

Indexrådet har påbörjat ett analysarbete gällande räntekomponenten som finns i indexkorgen för busstrafik.

Det har visat sig att den äldre rekommendationen används i vissa avtal på ett inte helt korrekt sätt. Detta innebär problem redan i dagsläget och riskerar ge än större problem vid eventuella ränteförändringar.

Indexrådet ska arbeta för att få fram en rekommendation hur man kan hantera problemet i redan gällande avtal för att återställa den affärsneutralitet, enligt den ursprungliga tanken med indexkorgen.

Läs mer om Indexrådet