2017-10-26

Varför nämns inte Avtalsprocessen i utredningen om beställaransvar?

Styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tycker det är märkligt att det gemensamma arbetet för den upphandlade kollektivtrafiken inom ramen för Avtalsprocessen inte alls har nämnts i regeringens utredning om beställaransvar inom yrkestrafiken, delrapport 3 i regeringsuppdrag N2015/06815/MRT. Därför har partnerna bakom Partnersamverkans Avtalsprocess skickat in en skrivelse till regeringen.

I skrivelsen framgår att man anser det olyckligt att avgränsningen i uppdraget inte omfattat offentligt upphandlad kollektivtrafik, eftersom parterna inom den svenska upphandlade kollektivtrafiken sedan år 2010 regelbundet publicerar rekommendationer och krav för den upphandlade kollektivtrafiken med tåg, buss och taxi. Rekommendationerna vänder sig just till beställare av sådan trafik.

Läs skrivelsen

Läs mer om Avtalsprocessen