2015-07-13

Kollektivtrafik - ett högintressant ämne under årets Almedalsvecka

Samverkansarenan Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik bjöd på ett fullsatt seminarium tisdagen den 30 juni, ”Fördubblad kollektivtrafik – till vilket pris som helst?” där både de offentliga och kommersiella aktörerna diskuterade kollektivtrafikresandet och fördubblingsmålet.

Stefan Sedin, ordförande i Partnersamverkan och VD på Svensk Kollektivtrafik inledde seminariet med att presentera Partnersamverkans nya rapport, en lägesrapport för fördubblingsarbetet. Rapporten visar att allt fler regionala kollektivtrafikmyndigheter väljer att lägga in fördubblingsmålet i sina trafikförsörjningsprogram i form av resor eller marknadsandelar (läs mer om rapporten här).

Samverkan, medel och mål
Moderator för seminariet var Annika Dopping och första presentatör var Karin Brundell Freij från WSP som berättade om sin forskning om mål, medel, styrmedel och åtgärder för kollektivtrafiken. Karin belyste vikten av samverkan inom branschen, och poängterade att det inte är någon annan än resenären som kan öka kollektivtrafikresandet, att det branschen kan göra är att ge förutsättningarna för detta.

De kommersiella aktörerna
De kommersiella aktörerna representerades genom Peter Viinapuu från MTR, Eva Tiséus från Transdev och Per-Åke Pettersson från Taxi Östersund. De diskuterade bland annat hur fördubblingsmålet ska finansieras, att stadsplanering och kollektivtrafikplanering måste samverka, exempelvis genom 
stationsutveckling. Samverkan och öppnare dialog efterfrågades också mellan upphandlad och kommersiell trafik, framförallt att börja se kommersiell trafik som komplement snarare än konkurrent till den upphandlade.

De tre representanterna i paneldebatten var överens om att styrda upphandlingar trycker undan kommersiell trafik och ser hellre funktionskrav än detaljkrav i upphandlingar.

Politikerna och fördubblingsmålen
Ytterligare en paneldebatt med representation från politikerna och fördubblingsmålen bestod av Kristoffer Tamsons (M) SLL, Birgitta Losman (MP) Västra Götalandsregionen och Tommy Gardell (S) Region Gotland. Här belystes vikten av att synliggöra samhällsnyttan som kollektivtrafiken utgör, att blocköverskridande är viktigt för infrastrukturen och att det inte bara är priset som styr resenären, utan också att andra parametrar är viktiga. Även vikten av samverkan i branschen för drift, mål och funktion och inte bara för tekniska detaljer diskuterades, att denna samverkan kommer att behövas inför de utmaningar kollektivtrafiken har.

Panelen var enig om att det är viktigt att hitta kombinationer tillsammans med kollektivtrafiken som många behöver, antingen med bil eller med cykel. De skickade vidare önskan om att skatterna måste göra kombinerandet möjligt, från regional nivå till statlig nivå.

Birgitta Losman och Tommy Gardell avslutade paneldebatten enigt om att en ökad kollektivtrafik kräver att bilåkandet minskas. Ett annat sätt att få fler att åka kollektivt skulle vara att ta bort momsen på kollektivtrafiken ansåg Kristoffer Tamsons.