2018-08-20

Nu är Bus Nordic ny standard för bussar

Nu finns den nordiska standarden Bus Nordic redo för att användas. Dokumentet är tänkt att utgöra en rekommenderad standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige och Norden. Bus Nordic beskriver de funktionskrav som branschen har enats om och ersätter det tidigare dokumentet Buss2014.

En buss som uppfyller dessa rekommendationer ska accepteras och fungera lika bra inom alla kollektivtrafikorganisationer oavsett nordiskt land. Det kommer att bidra till minskade upphandlingskostnader och förenkla förflyttning av bussar mellan städer och över gränser.


Tonvikt har lagts på att säkerställa att en nordisk standard för bussar inte ska hindra konkurrens eller innovation.
– Dokumentet är efterfrågat och vi märker att det är många som vill ta hänsyn till standarden i sina upphandlingar framöver. Vi hoppas att detta kan driva fordonsutvecklingen framåt och styra mot bussar som tillgodoser passagerarnas behov på ett kostnadseffektivt sätt, säger Elisabeth Andreasson, projektledare för Bus Nordic.

Representanter från deltagande huvudstäder och nationella branschorganisationer för kollektivtrafik kommer att fortsätta att administrera och utveckla Bus Nordic i en nordisk partnersammansatt grupp. På så sätt kommer dokumentet kontinuerligt att anpassas för att stödja förändringar, t.ex. nya innovativa lösningar och nya bestämmelser på marknaden.

 Läs mer och ta del av Bus Nordic