Nu är Buss 2014 klar för att användas som avtalsbilaga

Den flitigt använda avtalsbilagan Buss 2010 har fått en efterföljare, Buss 2014, vilken utgör den nya avtalsbilagan för funktionskrav på bussar. Nytt är att antalet krav och optioner är färre, därför rekommenderar både Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag att dokumentet används i sin helhet utan att göra några undantag. Dessutom har texter tydliggjorts och ett ytterligare steg har tagits mot tydliga funktionskrav snarare än teknikkrav.

Buss 2014 är en av de branschgemensamma avtalsbilagor som ingår i Avtalsprocessen och framtaget av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

- Buss 2014 är ett bevis på ständiga förbättringar i Avtalsprocessen där det ytterst handlar om att utveckla den gemensamma affären mellan beställare och trafikföretag, säger Stefan Sedin ordförande för Partnersamverkan. I och med Buss 2014 görs en rejäl insats för att göra bussarna mer attraktiva och bekvämare för resenärerna.

Några nyheter i Buss 2014:

-Nya bussar ska ha automatisk klimatkontroll

-Nya bussar av klass B, II och III ska vara utrustade med Wifi

-Nya bussar av klass B, II och III ska vara utrustade med eluttag för laddning av ex mobiltelefon

Arbetet med Buss 2014 har pågått under 2013-2014 med en arbetsgrupp bestående av representanter från trafikföretagen, trafikbeställarna, busstillverkarna och branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag.

Under oktober genomförs regionala upphandlingsträffar där bland annat Buss 2014 presenteras. Träffarna syftar till att öka kunskapen om avtalsbilagorna och att inspirera i avtals- och upphandlingsarbetet.

Ladda ner Buss 2014