2018-07-05

Nu finns modellavtal för skolskjuts

Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA har tagit fram modellavtal och bilagor som ett stöd och en vägledning för upphandling av skolskjuts. Dokumenten skapar förutsättningen för hur upphandling ska genomföras, oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på det kommande avtalet.

Upphandlingsdokumenten är utformade utifrån rubriker som bör finnas med i en skolskjutsupphandling. Som inspiration finns även ett fullständigt underlag från en väl genomförd upphandling och kan användas som hjälp med t ex formuleringar. Informationen vänder sig alla som ansvarar för, eller är delaktig i, upphandling av skolskjuts.

- Varje upphandling är unik och dokumenten måste anpassas utifrån den aktuella situationen. De rubriker som finns i dokumenten är tänkta som en hjälp för att ge trygghet för både beställare och leverantör, säger Ewa Rosén, ordförande i KollA.

Ta del av avtalen här