2018-02-02

Ny version av Buss 2014

Nu finns det en ny, uppdaterad version av Buss 2014. Versionen heter 1.4. Buss 2014 är framtaget av KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté och utgör en avtalsbilaga till de modellavtal som Partnersamverkan har tagit fram.

Syftet med dokumentet Buss 2014 är att utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige och beskriva de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om.


Den uppdaterade versionen har fokuserat på tydlighet så det ska bli lättare att förstå och minska utrymmet för olika tolkningar. Bland annat benämns funktion och krav på samma sätt genom hela dokumentet.

Läs mer om Buss 2014 och ta del av nya versionen