2024-01-22

Ny version av standarden Bus Nordic

Nu finns en ny version av den nordiska standarden Bus Nordic tillgänglig som stöd vid upphandling av bussar. Uppgraderingen heter version 2.0 och omfattar bland annat ändringar gällande ökad säkerhet och tillgänglighetsanpassning. Dessutom ingår förbättringar av befintliga krav anpassade till utvecklingen på marknaden.

Bus Nordic är en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar; en rekommenderad standard för bussar inom Norden och ska användas vid upphandlingar. Syftet är att driva fordonsutvecklingen framåt. Med gemensamma specifikationer för upphandling av bussar går det att sänka upphandlingskostnaderna och förenkla förflyttning av bussar mellan städer och över gränser.
Första versionen kom 2018 och det är ett samarbete mellan nationella branschorganisationer för kollektivtrafik och huvudstadsregionerna i de nordiska länderna. Dokumentet finns på svenska, engelska och norska.
- Några av uppdateringarna i dokumentet är helt nya krav, bland annat med fokus på ökad säkerhet. Det är ett ständigt pågående projekt och arbetsgruppen för Bus Nordic kommer att fortsätta att anpassa standarden vid behov för att stödja förändringar. Det kan komma nya innovativa lösningar eller nya bestämmelser på marknaden, säger Elisabeth Andreasson, projektledare för Bus Nordic.

För mer information, kontakta Jens Tångefjord, Svensk Kollektivtrafik eller Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag

Gå till Bus Nordic